Om giftkusten

Dessa verk är en given del i konstpojektet ”Giftkusten” som handlar om förgiftade platser i min hemregion. Enligt länsstyrelsen finns ungefär 3 000 förorenade platser att sanera här. De flesta med koppling till industriepoken som är en del i platsens rika kulturhistoria.

Intresset för de förorenade platserna började som ett slutprojekt inom ramen för min konstutbildning på folkhögskolan i Fränsta år 2020, och har visats på Klimatsalongen (Sörmlands museum) i Nyköping samma år.

A work in progress

Arbetet pågår fortfarande och jag söker nya idéer och fler samarbetspartners för att slutligen göra en separatutställning om ”Giftkusten” här i Västernorrland.