Samlingen av akvareller bildar på sätt och vis en egen fiktiv bygd, en blandning av alla bygder här omkring.

Färgerna är, eller skulle kunna vara, odlade i samma bygder som motiven kommer ifrån.

Färgerna har jag kokat ihop av grödor som växt i samma bygder som motiven kommer ifrån. Bilderna kommer att börja brytas ned tids nog eftersom färgerna inte är beständiga utan komposterbara. Kopior kommer att finnas.

Tänk att allt det här finns på platsen där jag och resten av kommuninvånarna bor!

Läs mer om projektet på Instagram: Lyssna på landsbygden

Plan för utställningar kommer att finnas här.

Vill du att utställningen ska komma till din bygd? Maila mig på: tove.gulliksson@posteo.net

Projektet har fått stöd av Sundsvalls kommun.