För att minska smittspridningen kommer alla bibliotek att ha stängt sina lokaler i fyra veckor vintern 2020. Besök därför utställningen digitalt via bibliotekets digitala kanaler!