Land art, eller jordkonst, är en konstform där naturen tillhandahåller både platsen och materialet. Vi gör alltså konstverk av naturen i naturen. Konsten kan bli permanent (om man jobbar med sten) eller högst tillfällig (löv eller sand som blåser bort med vinden).

I Lomtjärn finns det en tjärn, olika skogstyper, ett hygge, en gammal kolmila och mycket annat kul som vi får provat oss fram med i vår process.

Förhoppningsvis lämnar vi något intresseväckande efter vår period här, kanske något som blir kvar några år framöver och som besökare i Lomtjärn Retreat & Konferens kan få se och uppleva.

Festplats & Blå rand

FESTPLATS. Materialen vi använt kommer från platsen: asplöv, en påle med skalbaggegångar, kottar och så har vi själva tillfört hampasnöre.

BLÅ RAND. Vi färgade in fyra björkar från marken och en bit upp på stammen med blåbär. Marken runt björkarna krattades för att skapa ett sorts rum för besökare att enkelt gå runt i, och några vedkubbar som sittytor ställdes dit.