Länk till hemsidan: www.designscen.se

”På designscenen visar vi upp vad design är i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Här finns ett urval av innovativa produkter, tjänster och designprojekt som har utvecklat och bidragit till en kreativ samhällsutveckling. Design gör skillnad och det vill vi visa upp.”

Om du är designer och har anknytning till Jämtland, Härjedalen eller Västernorrland så kan du också ansöka med ditt bidrag till scenen.