”…Det är ingen fara, havet är oändligt” lär en chef på en sulfitfabrik ha sagt till en anställd på 1960-talet, när denne ifrågasatte dumpningar av avfall i det redan smutsfärgade havsvattnet i Sundsvall. Idag är vi väldigt medvetna om att havet inte alls är oändligt och att det finns tydliga gränser för hur mycket kemikalier, utsläpp och näringsämnen som havet klarar av att ta hand om. Enligt Naturvårdsverket är nya och gamla kemikalieutsläpp samt övergödning några av de största hoten mot ekosystemen i Bottenhavet. Det i kombination med allt varmare och surare hav till följd av ökningen av växthusgaser.

Vi har tack och lov kommit långt sedan det dumpades miljögifter i Sundsvallsfjärden och föroreningar spolades rakt ut i vattnet. Nu är det dags att ta itu med de mer diffusa källorna till miljöförstöring och de indirekta utsläpp som hamnar i atmosfären och som påverkar havet till slut. Det finns inte en snabb lösning på komplexa problem. Problemen måste lösas genom att många människor – politiker, näringsliv, föreningar, media, gräsrotsrörelser, industrier, forskare, tjänstemän och privatpersoner – hjälps åt…”

Länk till hela debattexten: Debatt – Nu är det dags att rädda Sundsvallsfjärden

Lämna ett svar