Sedan några år tillbaka har jag intresserat mig allt mer för hållbarhet och miljö, i kombination med konst och kultur. Jag tänker ofta på att det är kultur som ger en plats sitt liv (och i kulturen ingår vi ju alla, våra olika språk, alla uttryck, samvaro osv). Precis som kulturen ger liv i yoghurten! 

Skapandet kretsar ofta kring de lokala ekosystemen och det samhälleligt mellanmänskliga.

Mitt namn är Tove Gulliksson och jag är född och uppvuxen i Sundsvall där jag också numera lever och bor, efter några avstickare kors och tvärs. Här har jag utbildat mig till designer vid Mittuniversitetet och här har jag startat två företag (och lagt ner dem igen).

Platsens själ är en viktig inspirationskälla för skapandet.

Jag tror verkligen på vikten av att människor får uttrycka sig, känna skaparglädje och makt att skapa sina egna liv. Så lever jag också mitt liv och väljer att göra det här i Sundsvall. För just här finns, förutom allt vackert och fantastiskt, en stark prägel av industriepoken, som i sig är en kultur, men som gjort så människor tror att de har mindre makt att påverka, skapa själva och förändra, tror jag. Det är en poäng för mig att bosätta mig här och sätta igång en massa skapandeprocesser ihop med andra. Jag vill tro att kulturskapare andas liv, levnadsglädje och energi i en plats. 

Under 2020 kom flera verk till med koppling till föroreningar i olika vattendrag.

Mitt eget skapande är dessutom medvetet allt som oftast lokalproducerat, med material från platsen, utgörs av samarbeten med andra, både konstnärer och personer som tycker att de sysslar med annat, med ämnen hämtade från platsen där vi bor. Just nu är jag extra intresserad av föroreningar orsakade av oss människor här i regionen och vad vi själva kan göra för att läka platsen. Det är ett arbete jag börjat med i samband med mina två år på konstskolan i Fränsta, det ställdes ut som elevprojekt i Kulturmagasinet våren 2020 och nu vill jag arbeta vidare med det och alla mina andra projekt med koppling till platsen – och för att platsen ska leva. 

Jag eftersträvar att kunna jobba heltid med att skapa tid och utrymme att konstnärligt arbeta med att lyfta de allt mer pressande och kritiska frågorna om ekosystemkrisen vi har både lokalt, nationellt och globalt.

Jag arbetar mycket med återbruk och använder ofta mitt kontaktnät och media som konstnärlig resurs för insamling av idéer, material och inkluderande/relationsskapande kring frågorna jag arbetar med.

I slutänden är målet med mitt arbete ALLTID att väcka tankar om min egen inverkan och liv i denna industriellt präglade samtid.

Väl mött!