”Här är de tankar som som hjälpte mig att starta processen att utforska vad som kan tänkas vara hållbart konstnärskap

Före processens start skapade jag min konst med akrylfärg, plastpensel, billig duk och annat som är ”made in China”. Visst gjorde det mig glad medan jag målade, men det var när jag började ställa mig själv frågor som de här tankegångarna tog form: Vad kostar de vanligaste konstmaterialen egentligen för människorna som tillverkar dem, för naturen och vad händer sen när målningarna förmodligen kasseras och blir till ”skräp”? Kommer de ens att kunna förmultna, eller grävs de ner i jorden i tusentals år? Eller bränns de upp och blir till giftiga gaser i atmosfären?

Frågorna fick mig försöka experimentera fram eget konstnärsmaterial. Jag utgick från sådant vi hade hemma, sådant som ansågs som förbrukat och som jag vet är gott för både människa och natur – matrester, eget papper från återvinningen, ogräs, drivved, lera ur jorden och andra resurser som kunde anses som onyttjade och ha potential att bli något vackert och tänkvärt.

Frukostblåbären lämnade pigment i en skål (blå). Likaså gjorde den tinade spenaten (grön). Av jordgubbarna till min smoothie fick jag mer färg (röd). 

Att göra papper är en långsam process, precis som att vänta på att inspirerande färg ska dyka upp ur resterna av en måltid. En tacksam bieffekt i dagens höghastighetssamhälle. 

Det sista steget var att välja de nya motiven. Vad ska jag måla som förstärker eller kontrasterar budskapet jag vill nå ut med? Teman som inspirerat mig har varit utsikerna jag passerar varje dag på väg till skolan eller jobbet, rörelsen mot hållbar framtid som pågår i världen just nu och människorna som är mina förebilder.

Jag är fortfarande i ett tidigt stadium av att söka svaren på de här frågorna som kommer att följa med mig framåt. Du ska vara varmt välkommen till de här första stegen mot möjligen något som kan börja likna ”ett hållbart konstnärskap”.

Nu återstår bara att göra egna penslar och utforska fler återbrukstekniker. Och det finns många! Kollagekonst, traditionella hantverksmetoder, earth art, grottkonst, ristningar, bränna i trä, lera och keramik, växt- och svampfärgning etc.”

Tove Gulliksson

2019-09-29